Thông tin văn bản
Văn bản số 318/VP-KGVX ngày 13/01/2021 sao gửi Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 06/01/2021 Phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”
Số ký hiệu: 318/VP-KGVX Ngày ban hành: 13/01/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 06/01/2021 Phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210114154219.zip