Thông tin văn bản
Văn bản số 4727/VP-KTTC ngày 07/08/2019 góp ý dự thảo Thông tư thay thế chế độ kế toán chủ đầu tư trong đơn vị HCSN trong Thông tư 195/2012/TT-BTC
Số ký hiệu: 4727/VP-KTTC Ngày ban hành: 07/08/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: góp ý dự thảo Thông tư thay thế chế độ kế toán chủ đầu tư trong đơn vị HCSN trong Thông tư 195/2012/TT-BTC
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4727VP-KTTC.rar