Thông tin văn bản
Quyết định số 3306/QĐ-UBND ngày 01/03/2019 Phê duyệt điều chỉnh cục bộ các cụm công nghiệp ra khỏi Quy hoạch
Số ký hiệu: 3306/QĐ-UBND Ngày ban hành: 01/03/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Phê duyệt điều chỉnh cục bộ các cụm công nghiệp ra khỏi Quy hoạch
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 3306.qd.PDF