Thông tin văn bản
Công văn số 332/UBND-VHXH ngày 01/03/2019 Chủ tịch UBND tỉnh chúc thọ công dân 90 tuổi
Số ký hiệu: 332/UBND-VHXH Ngày ban hành: 01/03/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Chủ tịch UBND tỉnh chúc thọ công dân 90 tuổi
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 332.ub.PDF