Thông tin văn bản
Văn bản số 6302/VP-TH ngày 15/11/2018 Sao gửi văn bản (QĐ 43/2018/QĐ-TTg)
Số ký hiệu: 6302/VP-TH Ngày ban hành: 15/11/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản (QĐ 43/2018/QĐ-TTg)
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 6302.rar