Thông tin văn bản
Công văn số 1851/UBND-KTTC ngày 28/08/2019 V/v báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được NSNN đóng, hỗ trợ tiền đóng BHYT năm 2016, 2017 và 2018 trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu: 1851/UBND-KTTC Ngày ban hành: 28/08/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: V/v báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được NSNN đóng, hỗ trợ tiền đóng BHYT năm 2016, 2017 và 2018 trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 1851.signed.pdf