Thông tin văn bản
Công văn số 607/UBND-NCPC ngày 02/04/2019 Triển khai thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 về công tác dân vận
Số ký hiệu: 607/UBND-NCPC Ngày ban hành: 02/04/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Triển khai thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 về công tác dân vận
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 607.ub.PDF