Thông tin văn bản
Nghị quyết số 36/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh 5 năm giai đoạn 2016 -2020

Số ký hiệu: 36/2015/NQ-HĐND Ngày ban hành: 11/12/2015
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh 5 năm giai đoạn 2016 -2020

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 13 năm 2015 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 362015NQHDND2015.doc