Thông tin văn bản
Kế hoạch số 1398/KH-UBND ngày 03/07/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống mua bán người 30/7
Số ký hiệu: 1398/KH-UBND Ngày ban hành: 03/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống mua bán người 30/7
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1398.ub.signed.pdf