Thông tin văn bản
Văn bản số 8955/VP-NC ngày 28/12/2021 sao gửi Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ
Số ký hiệu: 8955/VP-NC Ngày ban hành: 28/12/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20211229141619.zip