Thông tin văn bản
Quyết định số 1862/QĐ-UBND ngày 28/09/2012

Về việc phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nông thôn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Số ký hiệu: 1862/QĐ-UBND Ngày ban hành: 28/09/2012
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nông thôn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 09 năm 2012 Người ký:
Đính kèm: 1862QDUBND.doc