Thông tin văn bản
Quyết định số 1596/QĐ-UBND ngày 24/07/2019 V/v Công bố Định mức dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu: 1596/QĐ-UBND Ngày ban hành: 24/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: V/v Công bố Định mức dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 1596.qd.signed.pdf