Thông tin văn bản
Quyết định số 2242/QĐ-UBND ngày 11/09/2018 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 2242/QĐ-UBND Ngày ban hành: 11/09/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kế hoạch - Quy hoạch Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Phạm Văn Tân
Đính kèm: 2242.pdf