Thông tin văn bản
Báo cáo số 431/BC-UBND ngày 23/11/2020 Báo cáo Về tình hình thực hiện biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020 và xin ý kiến giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021
Số ký hiệu: 431/BC-UBND Ngày ban hành: 23/11/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo Về tình hình thực hiện biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020 và xin ý kiến giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 431 bc.signed.pdf