Thông tin văn bản
Văn bản số 7155/VP-VHXH ngày 13/11/2019 Sao gửi văn bản
Số ký hiệu: 7155/VP-VHXH Ngày ban hành: 13/11/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20191118075616.zip