Thông tin văn bản
Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 09/03/2016

Ban hành Quy định về tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Số ký hiệu: 06/2016/QĐ-UBND Ngày ban hành: 09/03/2016
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định về tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 02 năm 2016 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 062016QDUBND2016.docx