Thông tin văn bản
Văn bản số 5091/VP-TH ngày 18/09/2018 Về việc : Sao gửi văn bản
Số ký hiệu: 5091/VP-TH Ngày ban hành: 18/09/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Về việc : Sao gửi văn bản
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5091.rar