Thông tin văn bản
Văn bản số 6263/VP-KTTC ngày 28/08/2020 Sao gửi Nghị định số 95/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ
Số ký hiệu: 6263/VP-KTTC Ngày ban hành: 28/08/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị định số 95/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200831093449.zip