Thông tin văn bản
Văn bản số 1387/VP-VHXH ngày 06/03/2020 sao gửi Báo cáo số 191/BC-BYT ngày 11/2/2020 của Bộ Y tế về báo cáo sơ kết 05 thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá
Số ký hiệu: 1387/VP-VHXH Ngày ban hành: 06/03/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Báo cáo số 191/BC-BYT ngày 11/2/2020 của Bộ Y tế về báo cáo sơ kết 05 thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200306104413.zip