Thông tin văn bản
Công văn số 1831/UBND-NCPC ngày 26/08/2019 V/v tổ chức Hội nghị phổ biến, triển khai Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 1831/UBND-NCPC Ngày ban hành: 26/08/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: V/v tổ chức Hội nghị phổ biến, triển khai Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 1831.ub.signed.pdf