Thông tin văn bản
Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐND ngày 04/04/2011

Về việc phê chuẩn kế hoạch sử dụng đất năm 2011.

Số ký hiệu: 01/2011/NQ-HĐND Ngày ban hành: 04/04/2011
Cơ quan ban hành: HĐND H. Tân Châu Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về việc phê chuẩn kế hoạch sử dụng đất năm 2011.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2011 Người ký:
Đính kèm: NQ1_2011_TANCHAU.doc