Thông tin văn bản
Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 28/11/2017

Quyết định Ban hành quy định nội dung và mức chi các cuộc điều tra thống kêdo ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 37/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành: 28/11/2017
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quyết định Ban hành quy định nội dung và mức chi các cuộc điều tra thống kêdo ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 10 năm 2017 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 372017QDUBND2017.pdf