Thông tin văn bản
Quyết định số 1709/QĐ-UBND ngày 28/07/2014

Ban hành Quy định quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước cấp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 1709/QĐ-UBND Ngày ban hành: 28/07/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước cấp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2014 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 1709QDUBND2014.doc