Thông tin văn bản
Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011

Ban hành bảng giá các loại đất  áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2012.

Số ký hiệu: 48/2011/QĐ-UBND Ngày ban hành: 21/12/2011
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành bảng giá các loại đất  áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2012.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 19 năm 2011 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: QD_48.rar