Thông tin văn bản
Báo cáo số 113/BC-UBND ngày 01/04/2019 Sơ kết Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh 2014-2018
Số ký hiệu: 113/BC-UBND Ngày ban hành: 01/04/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Sơ kết Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh 2014-2018
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 113.bc.PDF