Thông tin văn bản
Văn bản số 350/QÐ-UBND ngày 14/02/2014

Công bố dịch cúm gia cầm tại huyện Châu Thành

Số ký hiệu: 350/QÐ-UBND Ngày ban hành: 14/02/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Công bố dịch cúm gia cầm tại huyện Châu Thành

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 350QDUBND2014.pdf