Thông tin văn bản
Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 23/12/2016

Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030

Số ký hiệu: 72/QĐ-UBND Ngày ban hành: 23/12/2016
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 02 năm 2017 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 72QDUBND2016.docx