Thông tin văn bản
Quyết định số 782/QĐ-UBND ngày 03/04/2019 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Tây Ninh
Số ký hiệu: 782/QĐ-UBND Ngày ban hành: 03/04/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 782.qd.PDF