Thông tin văn bản
Văn bản số 4694/VP-TH ngày 16/07/2021 Sao gửi văn bản (Nghị quyết 75/NQ-CP)
Số ký hiệu: 4694/VP-TH Ngày ban hành: 16/07/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản (Nghị quyết 75/NQ-CP)
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210729091027.zip