Thông tin văn bản
Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011

Ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.

Số ký hiệu: 03/2011/QĐ-UBND Ngày ban hành: 25/01/2011
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 01 năm 2011 Người ký:
Đính kèm: QD03_2011_UBNDT.doc