Thông tin văn bản
Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 29/07/2021 Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với lao động tự do không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc huyện Châu Thành
Số ký hiệu: 1695/QĐ-UBND Ngày ban hành: 29/07/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với lao động tự do không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc huyện Châu Thành
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Võ Đức Trong
Đính kèm: 1695.signed.pdf