Thông tin văn bản
Văn bản số 7640/VP-TTHCC ngày 05/12/2019 sao gửi Quyết định số 4551/QĐ-BNN-XD ngày 27/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số ký hiệu: 7640/VP-TTHCC Ngày ban hành: 05/12/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 4551/QĐ-BNN-XD ngày 27/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20191206140540.zip