Thông tin văn bản
Công văn số 1869/UBND-KTTC ngày 30/08/2019 Thống nhất điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Giao thông nông thôn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2010 đến năm 2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2729/QĐ-UBND ngày 27/12/2012
Số ký hiệu: 1869/UBND-KTTC Ngày ban hành: 30/08/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Thống nhất điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Giao thông nông thôn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2010 đến năm 2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2729/QĐ-UBND ngày 27/12/2012
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 1869.ub.signed.pdf