Thông tin văn bản
Văn bản số 6758/VP-KGVX ngày 10/12/2018 CKS phê duyệt danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Số ký hiệu: 6758/VP-KGVX Ngày ban hành: 10/12/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: CKS phê duyệt danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 6758.rar