Thông tin văn bản
Văn bản số 7870/VP-VHXH ngày 23/10/2020 sao gửi Nghị định số 116/2020/ND-CP
Số ký hiệu: 7870/VP-VHXH Ngày ban hành: 23/10/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định số 116/2020/ND-CP
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201024083101.zip