Thông tin văn bản
Văn bản số 700/VP-NC ngày 14/02/2019 V/v sao gửi Công văn số 23/CP-NC, ngày 29/01/2019 của Chính Phủ
Số ký hiệu: 700/VP-NC Ngày ban hành: 14/02/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: V/v sao gửi Công văn số 23/CP-NC, ngày 29/01/2019 của Chính Phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 700.rar