Thông tin văn bản
Báo cáo số 498/BC-UBND ngày 01/01/2020 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTG ngày 19/10/2017 về tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã có hiêu lực
Số ký hiệu: 498/BC-UBND Ngày ban hành: 01/01/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTG ngày 19/10/2017 về tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã có hiêu lực
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 498.bc.signed.pdf