Thông tin văn bản
Quyết định số 2319/QĐ-UBND ngày 09/11/2023 Ban hành danh mục, công trình dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XII
Số ký hiệu: 2319/QĐ-UBND Ngày ban hành: 09/11/2023
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành danh mục, công trình dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XII
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Võ Đức Trong
Đính kèm: 2319 qd 2023_Signed.pdf