Thông tin văn bản
Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 12/04/2019 Nghị quyết kỳ họp thứ 11: về đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Đường tuần tra biên giới (Đoạn từ cầu Sài Gòn 2 đến cửa khẩu Xa Mát)
Số ký hiệu: 02/NQ-HĐND Ngày ban hành: 12/04/2019
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết kỳ họp thứ 11: về đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Đường tuần tra biên giới (Đoạn từ cầu Sài Gòn 2 đến cửa khẩu Xa Mát)
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 4 năm 2019 Người ký:
Đính kèm: 02-NQ-HDND-DUONG TUAN TRA BIEN GIOI - KH11.pdf