Thông tin văn bản
Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 07/03/2012

Ban hành Kế hoạch hành động giai đoạn 2011-2015 của tỉnh Tây Ninh về thực hiện Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản.

Số ký hiệu: 405/QĐ-UBND Ngày ban hành: 07/03/2012
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Kế hoạch hành động giai đoạn 2011-2015 của tỉnh Tây Ninh về thực hiện Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 03 năm 2012 Người ký:
Đính kèm: QD_405_2012.doc