Thông tin văn bản
Văn bản số 2433/UBND-KGVX ngày 05/10/2018 Lễ Quốc tang đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam
Số ký hiệu: 2433/UBND-KGVX Ngày ban hành: 05/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Lễ Quốc tang đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2433.ub.PDF