Thông tin văn bản
Báo cáo số 432/BC-UBND ngày 27/11/2019 Tình hình học sinh dân tộc thiếu số cấp trung học cơ sở bỏ học trên địa bàn
Số ký hiệu: 432/BC-UBND Ngày ban hành: 27/11/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Tình hình học sinh dân tộc thiếu số cấp trung học cơ sở bỏ học trên địa bàn
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 432.bc.signed.pdf