Thông tin văn bản
Báo cáo số 933/BTP-BTTP ngày 22/03/2017

Về việc: không đưa Phòng công chứng vào danh mục chuyển thành Cty CP

Số ký hiệu: 933/BTP-BTTP Ngày ban hành: 22/03/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu:

Về việc: không đưa Phòng công chứng vào danh mục chuyển thành Cty CP

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 933BTPBTTP2017.PDF