Thông tin văn bản
Công văn số 1054/UBND-NCPC ngày 23/05/2019 Thực hiện Kế hoạch số 112-KH/TU ngày 11/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Số ký hiệu: 1054/UBND-NCPC Ngày ban hành: 23/05/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Thực hiện Kế hoạch số 112-KH/TU ngày 11/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1054.ub.PDF