Thông tin văn bản
Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012

Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND V/v giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013

Số ký hiệu: 62/2012/QĐ-UBND Ngày ban hành: 20/12/2012
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND V/v giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 15 năm 2012 Người ký:
Đính kèm: 622012QDUBND2012.doc