Thông tin văn bản
Văn bản số 3382/VP-KT ngày 19/04/2023 sao gửi Quyết định số 396/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt kế hoạch, chính sách, giải pháp và nguồn lực thực hiện Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số ký hiệu: 3382/VP-KT Ngày ban hành: 19/04/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 396/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt kế hoạch, chính sách, giải pháp và nguồn lực thực hiện Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230419153424.zip