Thông tin văn bản
Báo cáo số 20/BC-UBND ngày 18/01/2019 Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 2018
Số ký hiệu: 20/BC-UBND Ngày ban hành: 18/01/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 2018
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 20.bc.PDF