Thông tin văn bản
Nghị quyết số 41/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng  kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 41/2013/NQ-HĐND Ngày ban hành: 06/12/2013
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng  kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 15 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 412013NQHDND2013.doc