Thông tin văn bản
Văn bản số 9560/VP-KTTC ngày 23/12/2020 Sao gửi Quyết định số 2183/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 9560/VP-KTTC Ngày ban hành: 23/12/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 2183/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201223152304.zip