Thông tin văn bản
Quyết định số 1855/QĐ-UBND ngày 07/09/2023 Công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài chính tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 1855/QĐ-UBND Ngày ban hành: 07/09/2023
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài chính tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Võ Đức Trong
Đính kèm: 1855 qd 2023_Signed.pdf